Tieto vain perille vietynä ratkaisee.

Oletko osana aselajin kestävässä ketjussa? Tekniikka muuttuu - viestin merkitys säilyy. Kaakkois-Suomen Viestikilta: sinulle, jolle maanpuolustus merkitsee.